Gå til indhold

Frise HCSTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsidenYdelser

Handicapcenter Storebælt har et højt specialiserede sociale tilbud til borgere med behov for varig hjælp til at klare hverdagen. Det gælder dagtilbud og botilbud, som er målrettet mennesker med funktionsnedsættelser som udviklingshæmning, autisme, hjerneskader, epilepsi og andre varige handicap.

Tilbuddet kan varetage almene og specialiserede opgaver og har mulighed for at oprette enkeltmandsprojekter for mennesker med særlige behov.

Afdelingerne har samarbejde med blandt andet fysioterapeuter, sygeplejersker, egen læge, speciallæger, psykiatere, forflytningsvejledere, synskonsulenter og diætister.

Servicelovens bestemmelser

Handicapcenter Storebælts tilbud er omfattet af Servicelovens § 108 om længevarende botilbud til voksne, § 107 om midlertidige botilbud samt § 66 til borgere med udviklingshæmning, herunder autismespektrum.

Dagtilbuddene er omfattet af Servicelovens § 104 om aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt § 66 til borgere med udviklingshæmning, herunder autismespektrum.
 

Godkendelsesbrev til § 66
 

Læs mere om Botilbud

Læs mere om Dagtilbud


Siden er sidst opdateret 24-10-2017
Handicapcenter Storebælt