Gå til indhold

Frise HCSTil Region Syddanmarks hjemmesideTil forsiden


Om centret

Handicapcenter Sydøstfyn


Handicapcenter Storebælt er et af Region Syddanmarks sociale centre. Centret varetager opgaver indenfor Servicelovens § 104 (aktivitets- og samværstilbud), § 107 (midlertidigt ophold) og § 108 (varigt botilbud). Derudover vil vi efter § 66 kunne modtage unge i alderen 17-18 år i botilbud.

Botilbud

Centret råder over fem botilbud, som har hver sine specialer indenfor handicapområdet.
Vi tilbyder boliger og ydelser til voksne udviklingshæmmede med meget forskellige behov, når det gælder støtte og vejledning i dagligdagen, og vi har mulighed for at oprette enkeltmandsprojekter for borgere med helt særlige behov.

Læs mere om centrets Botilbud

Dagtilbud

Handicapcenter Storebælt har aktivitets- og samværstilbud i Nyborg, til brugere med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau, der har behov for en bedre personaledækning, end der kan tilbydes på dagcentre eller beskyttede værksteder.

Vi har aktivitets- og samværstilbud til beboere i Handicapcenter Storebælts botilbud samt borgere, der er bosat i andre kommuner eller bor i et kommunalt botilbud.

Læs mere om centerets Aktivitets- og samværstilbud

Værdier og pædagogik

På Handicapcenter Storebælt tager vi udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle plan og behov. Vi arbejder systematisk med pædagogikken.

Læs mere om centrets Værdier og Pædagogik

Samarbejde med pårørende 

I Handicapcenter Storebælt lægger vi vægt på et velfungerende samarbejde med forældre og pårørende.

Læs mere om centrets Pårørendesamarbejde

Handicapcenter Storebælt som arbejdsplads

Handicapcenter Storebælt skal være en attraktiv og udviklende arbejdsplads for de ansatte. Vi lægger vægt på anerkendende omgangsform, uddelegering af ansvar samt et godt arbejdsmiljø.

Læs mere om vores arbejdsplads under Job og praktik


Siden er sidst opdateret 28-10-2018
Socialområdet, Drift og Udvikling